Svítivost

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Svítivost udává prostorovou hustotu světelného toku zdroje v různých směrech. Svítivost lze určit pouze pro bodový zdroj, tj. pro zdroj, jehož rozměry jsou zanedbatelné v porovnání se vzdáleností zdroje od kontrolního bodu.

Značení

Pozn.:Ve starší literatuře je možné se setkat s jednotkou svíčka (např. u majáků).

Výpočet

Svítivost I ve směru určeném úhlem γ je rovna

,

kde je prostorový úhel, jehož osa leží ve směru určeném úhlem γ a je tok světelného zdroje vyzařující do prostorového úhlu .

Související články

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace