Tuna měrného paliva

Z Multimediaexpo.cz

Tuna měrného paliva (tmp) je jednotka energie, používaná v energetice. Podle definice měrného paliva platí 1 tmp = 29,31 GJ. Jednotka je používána především tam, kde se pracuje s velkými objemy reálných paliv o různé výhřevnosti.