U Sítovky

Z Multimediaexpo.cz

U Sítovky je přírodní památka ev. č. 824 poblíž obce Hradec Králové v okrese Hradec Králové. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je zbytky původních lesních porostů s charakteristickým ekotypem borovice lesní, dubem letním, lípou srdčitou a vtroušeným smrkem. Zachování tohoto porostu má význam i pro sklizeň semene z dochovaných borovic zdejšího původu.

Související články