Vandalismus

Z Multimediaexpo.cz

Nehledáte článek o vandalismu na Multimediaexpo.cz ?

Zvon míru v albánské Tiraně sprostě poničený vandaly.
Náhrobek na brtnickém hřbitově poničený vandaly.

Jako vandalismus se označuje svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku či podobných statků, které nepřináší pachateli žádné materiální obohacení a pro které pachatel zpravidla nemá žádný motiv - většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro potřebu odreagovat se. Často k němu dochází pod vlivem alkoholu nebo drog.

Slovo je odvozeno od jména kmene Vandalů, kteří roku 455 dobyli velkou část Itálie a vyplenili Řím. Slovo vytvořil Henri Grégoire, konstituční biskup v Blois, během Francouzské revoluce, když jako Vandalisme popsal některé stránky chování republikánské armády.

Nejčastější projevy vandalismu

  • graffiti na veřejných plochách a dopravních prostředcích
  • demolování veřejných objektů či městského mobiliáře (např. ničení laviček, telefonních automatů, rozbíjení zastávek či výloh, ničení hřbitovních náhrobků apod.)

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Vandalismus
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Vandalismus