V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Webový server

Z Multimediaexpo.cz

Dva webové servery SunFire X2200 (2016)
Webový server SunFire X2200 M2 (2016)
Malý server SunFire X2100 M2 (2016)
První web server na světě

Webový server může být:

  1. Počítač, který je odpovědný za vyřizování požadavků HTTP od klientů - programů zvaných webový prohlížeč. Vyřízením požadavků se rozumí odeslání webové stránky. Webové stránky jsou obvykle dokumenty HTML.
  2. Počítačový program, který provádí činnosti popsané v předchozím bodě (démon).

Obecné vlastnosti

Jednotlivé webové servery se mohou v různých jednotlivostech značně lišit. Přesto mají několik společných vlastností. Každý webový server je připojen k počítačové síti a přijímá požadavky ve tvaru HTTP. Tyto požadavky vyřizuje a počítači, který požadavek vznesl, vrací odpověď. Odpověď obvykle představuje nějaký HTML dokument. Může to být ale i dokument v jiném formátu – text, obrázek apod. Součástí odpovědi je i tzv. Stavový kód odpovědi. Ten udává, zda byl požadavek vyřízen v pořádku, či zda došlo k nějakým obtížím. Běžným stavovým kódem, označující stav OK je 200. Dále jsou to řády:

  • 3xx – problémy spojené s přesměrováním
  • 4xx – chyby související s vyřízením požadavku (stránka není dostupná, apod.)
  • 5xx – interní chyby serveru

Obvykle server nějakým způsobem protokoluje přijímané požadavky. To pomáhá správci webového serveru vytvářet statistiky a podle typu a množství požadavků optimalizovat obsah, způsob uložení i způsob prezentace požadovaných dat.

Zdroj poskytovaných informací

Webový server má v zásadě dvě možnosti, jak získávat informace, které vrací klientům:

  • jsou to buď předem připravené datové soubory (HTML stránky), které webový server bez změny poskytne klientovi (tzv. statický obsah)
  • teprve na základě požadavku klienta jsou data shromážděna (přečtena ze souboru, databáze, nebo nějakého koncového zařízení), zformátována a připravena k prezentaci ve formátu HTML a poskytnuta webovému prohlížeči (tzv. dynamický obsah)

K dynamickému vytváření obsahu se používá celá řada různých technologií (Perl, PHP, ASP, ASP.NET, JSP apod.). Statický obsah je schopen server poskytnout významně rychleji než dynamický. Na druhé straně pomocí dynamického obsahu lze poskytovat mnohem větší obsah informací a lze reagovat i na různé „ad hoc“ dotazy klientů. Proto se v praxi v mnoha případech oba způsoby poskytování obsahu kombinují - například pomocí cachování.

Podíl na trhu

Podle posledních průzkumů společnosti Netcraft z listopadu 2015: [1]

Všechny webové stránky

Produkt Výrobce Počet hostovaných stránek Procentuální podíl
Apache Apache Foundation 334,095,102 37,00 %
IIS Microsoft 244,906,586 27,12 %
nginx Igor Sysoev 149,967,733 16,61 %
GWS Google 19,622,624 2,17 %
ostatní 17,1 %

Aktivní webové stránky

Produkt Výrobce Počet hostovaných stránek Procentuální podíl
Apache Apache Foundation 86,528,264 49,99%
nginx Igor Sysoev 27,855,455 16,09 %
IIS Microsoft 17,289,855 9,99 %
GWS Google 13,182,501 7,62 %
ostatní 16,31 %

Top milión business webových stránek

Produkt Výrobce Počet hostovaných stránek Procentuální podíl
Apache Apache Foundation 467,664 46,77%
nginx Igor Sysoev 239,358 23,94 %
IIS Microsoft 115,842 11,58 %
GWS Google 22,187 2,22 %
ostatní 15,49 %

Software

Nejrozšířenější programy, které zabezpečují službu webového serveru, jsou:

Související články

Reference

  1. http://news.netcraft.com/archives/2015/11/16/november-2015-web-server-survey.html


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Webový server