Zinek (minerál)

Z Multimediaexpo.cz


Zinek ((hist.) Zn, klencový minerál) je chemický prvek, který se vyskytuje také v čisté formě jako minerál. V přírodě se vyskytuje jen vzácně s řadou dalších vzácných prvků. Tvoří lupínky nebo drobné hroznovité, ledvinité a kuličkovité agregáty. Velmi vzácné krystalky jsou značně podobné krychli. Údajně měl být nalezen ve valouncích až jako pěst velkých.

Obsah

Vznik

Vlastnosti

  • Fyzikální - Dokonalá bazální štěpnost, je dosti křehký. Tvrdost 2, hustota 6,7-7,2.
  • Chemické -
  • Optické - Šedobílý až šedý, vryp má šedý, lesk kovový.

Získávání

Využití

Naleziště

Nepochybné jsou některé jeho výskyty z oxidačních pásem rudních ložisek, kde je produktem vzniklým redukcí neutrálních nebo slabě kyselých roztoků působením organických sloučenin, znám také z čedičů či jako exhalační produkt vulkánů. Uváděn např. z Nového Zélandu, Arménie (alverdský masiv a šamšadinský masiv), v Rusku např. z Kamčatky (vulkán Bezymjanyj), z čedičů u Brunsviku v Novém Jižním Walesu (Austrálie) a jinde.