Armádní sbor

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 28. 12. 2013, 12:13; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Značka pro armádní sbor v mapové symbolice NATO

Armádní sbor (většinou pouze sbor) je větší vojenská jednotka, která je ve většině armád tvořena dvěma či více divizemi. Sboru obvykle velí generálporučík. Sbory se dále spojují v armády. Sbory se, zejména v angličtině, tradičně značí římskými číslicemi (III. sbor), zatímco divize číslicemi arabskými (7. pěchotní divize) a názvy armád se vypisují slovně (pátá armáda). V češtině není tento způsob zápisu závazný. Členění na sbory používá většina armád včetně české a spíše ze symbolických důvodů i některé nevojenské organizace (např. pacifistická organizace Peace Corps, tj. Mírový sbor v USA).

V českém pojetí značí armádní sbor jednotku převážně složenou z pěších divizí. Sbory u některých států nemusí být vždy jen armádní, ale můžou být také tankové, mechanizované, nebo horské.