Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

HTML entita

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 7. 5. 2013, 15:55; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HTML entita je součástí standardu HTML. Slouží k reprezentaci znaku nezávisle na kódování HTML dokumentu, ve kterém se nachází. Většinou se používá pro zápis speciálních znaků, které mají v HTML konkrétní vliv na značkování (například: „<“, „>“, „&“, …). Jedná se vlastně o formu escapování.

Obsah

Nejčastější entity

Znak Entita Zkratka z…
> &gt; greater than
< &lt; less than
& &amp; ampersand
" &quot; quote

Tvoření HTML entit

  • názvem – omezená množina znaků, pro které je definován „zástupný“ název (identifikátor). Převod názvových entit lze uskutečnit pouze s použitím převodní tabulky (například: € = &euro; = x20ac). Formát zápisu je „&____;“. Kde „___“ je „zástupný“ název znaku (například „euro“).
  • číslem – zápis, ve kterém se používá Unicode hodnota znaku v desítkové nebo šestnáctkové soustavě (například: € = &#8364; nebo &#x20ac;). Tímto způsobem lze zapsat libovolný znak včetně těch, které lze zapsat pomocí názvových entit. Formát zápisu je „&#____;“. Kde „___“ je desítková Unicode hodnota znaku (například „8364“), nebo šestnáctková Unicode hodnota znaku, které předchází znak „x“ (například „x20ac“).

Související články

Externí odkazy