Periskop

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 25. 9. 2013, 10:14; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Principle of the periscope.
A - Periscope using two plane mirrors.
B - Periscope using two right–angled prisms.
1 - 2 - Plane mirrors.
3 - 4 - Right–angled prisms.
5 - 6 - Observer eye.
7 - 8 - Periscope tube.
H - Periscope optical height.
Principle of the lens periscope.
A - Periscope using a single lens (L2) to correct image.
B - Periscope which uses two lenses (L2-L3) to correct image.
1-3 - Periscope window.
2-4 - Field stop or reticle.
P - Right–angled prisms (or plane mirrors).
L1 - Objective lens.
L2 - for A - L2 - L3 - for B - Image erecting lens.
L3 - L4 -for A - L4-L5- for B - Eyepiece.
L0 - Field lens.
y - Distant object.
H - Periscope optical height.
Military handheld periscope optical design.
1 - Eyepiece
2 - Diagonal prism
3 - Handle
4 - 6 - Erecting lenses
5 - Periscope tube
7 - Field lens
8 - Lens
9 - Head diagonal prism
10 - Window
Ponorkový periskop Zeiss - optické schéma
Soubor:Attack periscope.png
Submarine monocular attack periscope.

Periskop je optické zařízení, které umožňuje boční posun přijímaného světelného paprsku. Používá se především ve vojenství, kde umožňuje výhled, aniž by byl pozorovatel vystaven přímé střelbě. Je důležitou součástí vybavení ponorek a bojových vozidel, používá se ale i v mnoha dalších oborech. Funguje na principu vertikálního tubusu na koncích opatřeným zrcadly nakloněnými v 45° úhlu tak, aby navzájem odrážely vnější obraz. Nejjednodušší periskop je tvořen dvojicí zrcadel, z nichž první odrazí světelný paprsek kolmo k původnímu směru a druhé zpět do původního směru, jen posunutý o vzdálenost zrcadel. Tento typ periskopu lze snadno vyrobit a používá se například k pohledu přes hlavy davu. Má ale jen omezené použití, protože při větší vzdálenosti zrcadel omezuje zorný úhel. Na principu periskopu pracují i binokulární dělostřelecké zaměřovací systémy. Skládají obraz ze dvojice objektivů a na základě paralaxy obrazů cíle umožňují určit jeho vzdálenost. Největší systémy tohoto druhu, vyrobené pro bitevní lodě, měly základnu dlouhou několik metrů. Periskop ponorky je optická soustava, v níž je kromě zrcadel i soustava čoček. Tento typ periskopu nezmenšuje zorný úhel i při mnohametrovém posunu paprsku.