Policista

Z Multimediaexpo.cz

Verze z 21. 9. 2013, 10:00; Sysop (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Policista v německém Hamburku

Policista je příslušník policie. Základní úlohou policisty je ochrana veřejného pořádku, předcházení kriminalitě, odhalování a vyšetřování trestné činnosti a přestupků. Policisté většinou chodí v uniformě a jsou označeni hodnostmi (např. poručík, major apod.) a funkcemi (např. dopravní policista, policejní psovod aj). Základní činnosti policisty jsou:

  • Hlídková služba - základní forma výkonu služby - policisté formou pěších nebo motorizovaných hlídek zajišťují ochranu veřejného pořádku, předcházejí kriminalitě, odhalují a vyšetřují trestné činy
  • Obchůzková služba - zajišťuje každodenní a bezprostřední kontakt s veřejností ve svěřených okrscích. Služba je zaměřena na prevenci kriminality a dopravní nehodovosti.
  • Dozorčí služba - zabezpečuje příjem oznámení na odděleních policie. Po přijetí oznámení zabezpečuje a organizuje prošetření oznámených skutečností.
  • Kriminální služba - zajišťuje odhalování kriminálních zločinů a trestné činnosti
  • Pořádková služba - zajišťuje veřejný pořádek, brání lidovým rebeliím, ochraňuje vládu, resp. politický systém jako celek

Související články