Údolí Říčky

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Údolí Říčky

Údolí Říčky je zčásti krasové údolí, které se nachází v jižní části Drahanské vrchoviny a leží zčásti v území Moravského krasu. Údolím protéká potok Říčka.

V horní části, která leží mimo Moravský kras, se vine údolí hustými lesy, které byly vyhlášeny jako přírodní park Říčky. U silnice Ochoz u Brna-Hostěnice v místě zvaném "Pod Hádkem" přechází údolí Říčky do krasové části, kde je stejnojmenná přírodní rezervace, tedy "Údolí Říčky." Zde se nachází množství krasových jevů, z nichž k nejznámějším patří jeskynní systém Hostěnického propadání, Ochozské jeskyně nebo významné archeologické naleziště z doby lovců sobů jeskyně Pekárna. U Horákovského hradu opouští údolí Moravský kras a přechází v Mariánské údolí.

Přírodní rezervace Údolí Říčky

Rezervace byla vyhlášena roku 1995 a leží na 141 hektarech. Důvodem ochrany je výskyt přirozených lesních a lesostepních porostů s výskytem teplomilné flóry a fauny s četnými krasovými jevy. Přírodní rezervací vede naučná stezka.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace