Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Údolí Hasiny u Lipence

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Údolí Hasiny u Lipence je přírodní památka ev. č. 2196 poblíž obce Lipno v okrese Louny. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je významné paleontologické naleziště druhohorních organizmů, zvláště chráněných rostlin a živočichů, biokoridor potoka Hasiny jako významného prvku ekologické stability krajiny.

Související články


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace