Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Úhlopříčka

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png
Soubor:Diagonal uhlopricka.jpg
Úhlopříčky v tělese

Úhlopříčka (též diagonála) je úsečka, která spojuje dva různé nesousední vrcholy mnohoúhelníka nebo mnohostěnu.

Počet úhlopříček v mnohoúhelníku je možno vypočítat podle vzorce: , kde n je počet vrcholů mnohoúhelníku Délka úhlopříčky se často dá spočítat pomocí Pythagorovy věty. Pomocí úhlopříček lze určit, zda je mnohoúhelník konvexní či nekonvexní. Pokud všechny body úhlopříček náleží mnohoúhelníku, je mnohoúhelník konvexní, pokud ne, je nekonvexní.

Soubor:Uhlopricka.png
Úhlopříčka konvexního šestiúhelníku


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace