Újezd (Štětí)

Z Multimediaexpo.cz


Újezd (něm. Aujezd) je malá ves na samém východě okresu Litoměřice, dnes jedna z deseti částí města Štětí. Leží ve vzdálenosti zhruba 7 km severovýchodně od Štětí a 2,5 km od Chcebuze, na výšině, která se svažuje k jihu a k jihozápadu a také k východu. Vesnice je prastarého původu a první zmínka o ní se datuje k roku 1115. Je doložena také ve 14. století, kdy patřila rytířům z Medonos. Později se v držení střídali různí majitelé z řad drobné šlechty. Roku 1605 se stala součástí panství Snědovice a s ním pak připadla k Liběchovu. Roku 1860 zde velký požár zničil 12 usedlostí. Ve vsi není vodoteč. Voda se přivádí z prameniště západně od osady. Ve zdejších chmelnicích se pěstoval chmel vynikající jakosti. Na návsi nedaleko rybníčku je jednoduchá pilířová kaplička z roku 1859 a rybníček. Velká část usedlostí slouží dnes jako rekreační chalupy.


Město Štětí

Brocno • Čakovice • Hněvice • Chcebuz • Počeplice • Radouň • Štětí • Stračí • Újezd • Veselí