Úniková rychlost
6. prosince začíná nová soutěž pro všechny editory naší encyklopedie !
Do pátku 11.1. si zde vytvořte uživatelský účet a udělejte alespoň 30 slušných editací.
Ze všech aktivních editorů vybereme 3 nejlepší (14.1.) a každý dostane špičkové ceny:
První a nejlepší editor dostane odměnu 600 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Druhý editor dostane odměnu 300 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Třetí editor dostane odměnu 200 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Úniková rychlost, (u Země při povrchu mluvíme o 2. kosmické rychlosti) je rychlost, kterou se pohybuje po parabolické dráze kolem centrálního tělesa v dané výši těleso zanedbatelně malé hmotnosti. Je to nejnižší možná rychlost, při které těleso může definitivně opustit sféru gravitačního vlivu planety.

Velikost únikové rychlosti v daném místě závisí na hmotnosti centrálního tělesa a na vzdálenosti od středu tohoto tělesa podle vztahu

,

kde je gravitační konstanta a je gravitační parametr centrálního tělesa.

Ze vzorce je zřejmé, že úniková rychlost s výškou klesá. V tabulce níže jsou uvedeny hodnoty únikové rychlosti pro různé výšky drah v gravitačním poli Země, v následující tabulce pak únikové rychlosti přepočítané na povrch (resp. horní hranici mraků) u jednotlivých planet Sluneční soustavy.

Jistým zvláštním případem je tak zvaná černá díra, kde úniková rychlost je (teoreticky) větší nežli rychlost světla, která však nemůže být překročena; proto vše, co překročí horizont událostí, zůstává z dnešního hlediska nenávratně uvnitř černé díry (a je tedy z venčí nepozorovatelné).

Úniková rychlost podle výšky nad povrchem Země

Tato tabulka uvádí závislost mezi únikovou rychlostí a výškou nad povrchem Země.

Výška (km) Rychlost (km/s) Poznámka
0 11,180 
200 11,009nejnižší dráhy družic
500 10,766 
1 000 10,395 
5 000 8,370 
10 000 6,977 
18 000 5,719navigační družice GPS
36 000 4,337stacionární družice
50 000 3,760 
100 000 2,738 
384 400 1,475dráha Měsíce
500 000 1,255 

Úniková rychlost na planetách, Slunci a Měsíci

Tato tabulka uvádí únikovou rychlost na různých tělesech Sluneční soustavy.

Planeta Rychlost (km/s) Poznámka
Slunce 620na povrchu fotosféry
Merkur 4,25 
Venuše 10,36 
Země 11,18  
Měsíc 2,40  
Mars 5,03 
Jupiter 59,55na hranici mračen
Saturn 35,51na hranici mračen
Uran 21,29na hranici mračen
Neptun 23,50na hranici mračen

Související články