Černohorci

Z Multimediaexpo.cz

Krásné dívky z města Kotor.

Černohorci (Černohorsky: Црногорци/Crnogorci) jsou jihoslovanský národ, žijící především v Černé Hoře na pobřeží Jaderského moře. Po příchodu Osmanů na Balkánský poloostrov a zavedení Islámu mezi původní pohansko-pravoslavné obyvatelstvo se vytvořila nová směs obyvatel, a tou byli právě Černohorci. Jejich celkový počet je zhruba 350 000.

Historie

Tento národ existoval již ve středověku jako jedna z větví jihoslovanských národů, ale postupně byli ovládnuti Byzantskou, Osmanskou říší a poté byli začleněni do území dnes rozpadlé Jugoslávie.

Současnost

V současné době mají Černohorci svůj vlastní stát na území bývalé Jugoslávie poté, co byla 3. června 2006 slavnostně podle výsledků referenda vyhlášena samostatná – Černá Hora.