Česká televize

Z Multimediaexpo.cz

Česká televize je podle zákona o České televizi jako televizi veřejné služby jedinou českou veřejnoprávní televizní stanicí poskytující své vysílání celoplošně na území České republiky. Byla zřízena ke dni 1. ledna 1992 jako samostatný podnikatelský subjekt nezávislý na státním rozpočtu, ujala se vysílání na programech ČTV a OK3 a zároveň do rozpadu Československa resp. Československé televize vyráběla pořady pro kanál F1. Od 1. ledna 1993 ČT vysílala na kanálech ČT1, ČT2 a dočasně ČT3, který 4. února 1994 přenechala pro komerční vysílání.

V současnosti ČT vysílá dva celoplošné programy. 2. května 2005 spustila vysílání zpravodajského kanálu ČT24, 10. února 2006 začal vysílat také sportovní kanál ČT4 Sport. Oba programy lze prozatím sledovat prostřednictvím satelitu, některých kabelových sítí a pokusného digitálního vysílání. Na internetu lze naladit pouze ČT24.

Hlavou České televize je generální ředitel volený Radou ČT na šestileté období. Organizace se skládá z České televize v Praze, Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava. Je financována z koncesionářských poplatků, jejichž výši určuje zákon, a z vlastní podnikatelské činnosti, mj. z prodeje reklamního času. V televizním vysílání čas vyhrazený reklamě nesmí přesáhnout jedno procento denního vysílacího času.

Kromě výroby vlastních pořadů ČT také podporuje českou kinematografii.

Česká televize je jedním ze zakladatelů humanitární organizace Člověk v tísni, která se zabývá charitativní činností.

Seznam ředitelů ČT

Jméno Nástup do funkce Opuštění funkce
Ivo Mathé1. ledna 19921. dubna 1998
Jakub Puchalský1. dubna 199831. ledna 2000
Dušan Chmelíček1. února 200021. prosince 2000
Jiří Hodač22. prosince 200011. ledna 2001
ČT bez generálního ředitele11. ledna 20019. února 2001
Jiří Balvín9. února 200127. listopadu 2002
Petr Klimeš (prozatímní ředitel)27. listopadu 200218. července 2003
Jiří Janeček19. července 2003(současnost)

Externí odkazy