Čestné občanství

Z Multimediaexpo.cz

Čestné občanství je institut správního práva. Je udělováno osobnostem, které se zasloužily o udělovatele nebo k němu mají zvláštní vztah. V ČR lze udělit pouze čestné občanství obce, města nebo městské části hlavního města Prahy, a to fyzickým osobám, které se zasloužily o jejich rozvoj. O udělení nebo odnětí čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo v samostatné působnosti. Udělení čestného občanství státu je teoreticky možné jen formou zvláštního zákona. V jiných zemích, např. v USA, je čestné občanství významnou poctou, udělovanou i na celostátní úrovni cizincům, kteří se výjimečně zasloužili o stát (v USA bylo uděleno čestné občanství pouze sedmi lidem, mezi ně patří Winston Churchill, Matka Tereza a Gilbert du Motier, markýz de La Fayette).

Související články