Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Řež

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Řež je rozsáhlá osada ležící v meandru Vltavy na jejím pravém břehu, ve Středočeském kraji, v okrese Praha-východ, a spadá pod obec Husinec. Husinec a Řež tvoří dohromady jediné katastrální území Husinec u Řeže, vesnice Husinec leží v téměř souvislém pásmu zástavby východně od Řeže. Většina zástavby obce Husinec i její obecní úřad jsou dnes na území Řeže. V severní části obce sídlí dvě vědecké instituce - Ústav jaderného výzkumu Řež a Ústav jaderné fyziky AV ČR, k nimž vede lávka od železniční zastávky Řež. V Řeži je pošta a kostel sv. Václava.

Obsah

Historie

Osada Řež se poprvé uvádí v listině krále Vratislava I. z roku 1088 pro Vyšehradskou kapitulu, jíž mal darovat mimo jiné ves Raseh. V další listině, tentokrát falsu darovací listiny pro klášter sv. Jiří k roku 1227, se uvádí vedle Husince pod názvem Rese. Počátkem 15. století se ves uváděla ve tvaru Rzezy. V roce 1556 byl svědkem ve sporu o hranice nad rybníky Suchdolskými jakýsi Václav Knotek z Řezí. V urbáři kláštera sv. Jiří z roku 1631 je název ve formě Rzezj. Místní jméno Řež bývá vysvětlováno ze slova řež, tj. řezanice, pračka, přičemž kolísalo mezi jednotným a množným číslem, jak je vidět na najstarším dokladu (latinský přepis spojení v Řažech). Může se však jednat též o praindoevropské pojmenování místa v řece, kde je „řezána“ voda. Historické osudy Řeže byly spjaty s Husincem. Od roku 1227 patřily klášteru sv. Jiří, v 16. století patřily ke statku Roztoky, poté na nějakou dobu zase klášteru sv. Jiří. Od roku 1850 byla Řež osadou obce Husinec v okrese Karlín, v letech 1869–1919 byl Husinec i s Řeží osadou obce Klecany, v roce 1919 se odloučily jako obec s názvem Husinec-Řež. Na konci roku 2008 byly v celé obci po roku a půl shromažďování návrhů pojmenovány ulice.[1][2]


Pohled na Řež od severu
Panoramatický pohled na Řež od severu


Pražský okruh

Katastrálním územím Řež je navržena severní varianta vnějšího silničního obchvatu Prahy – Pražského okruhu. O trasu této části obchvatu se v současnosti vedou vášnivé spory.[3][4].

Vývoj počtu obyvatel

Rok 1843 1890 1910 1930 1950 1970 1991
Počet obyvatel 41 52 47 276 386 361 694

Části osady

Reference

  1. Marie Těthalová, starostka: „Ulice v obci“, Naše vesnice č. 2/2007, str. 8–9, časopis obecního úřadu Husinec-Řež, uzávěrka 18. 9. 2007
  2. „Názvy ulic“, Naše vesnice č. 3/2008, str. 3, časopis obecního úřadu Husinec-Řež, uzávěrka 7. 12. 2008
  3. http://www.zeleni.cz/247/3956/file/ Srovnání řešení přemostění Vltavy u variant J a Ss - jednoduché nákresy
  4. http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/obce-prosazuji-rozdilne-varianty20080311.html Obce prosazují rozdílné varianty silničního obchvatu

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Řež
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace