Black-Friday-2019-06-Multimediaexpo.png

Ředitel

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Ředitel nebo ředitelka je obecné označení pro člověka, který řídí nějakou instituci nebo její část a zároveň s tím obvykle i nějakou větší skupinu osob. U velkých firem a některých velkých společností i veřejných institucí, kde může působit více osob ve funkci ředitele, je pro nejvýše postaveného ředitele užíváno označení generální ředitel (v minulosti též ústřední ředitel). Další jemu podřízení ředitelé mohou mít různé upřesňující přívlastky podle oborů své působnosti např:

Působnost všech ředitelů obvykle bývá vymezena v rámci platných právních norem statutárně na podkladě statutu příslušné organizace či instituce nebo jiného vnitřního organizačního předpisu statutární povahy. Některé instituce státní a veřejné správy (např. česká ministerstva) užívají též oficiální funkční úřední zařazení vrchní ředitel.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace