1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Z Multimediaexpo.cz


1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je jednou z pěti lékařských fakult Univerzity Karlovy. Jde o přímou pokračovatelku původní Lékařské fakulty, která byla součástí univerzity již od jejího založení králem Karlem IV. (spolu s fakultou artistickou /dnes filosofickou/, právnickou a teologickou). Ve znaku 1. LF je pelikán, symbol lékařství, který obětavě krmí svá mláďata.[1] V roce 1953 z rozhodnutí tehdejšího Ministerstva vysokých škol ČSR došlo k rozdělení pražské lékařské fakulty na tři samostatně vystupující fakulty:

 • Fakultu všeobecného lékařství (FVL) – dnes 1. LF UK
 • Fakultu dětského lékařství (FDL) – dnes 2. LF UK
 • Lékařskou fakultu hygienickou (LFH) – dnes 3. LF UK

Ke změně v názvu u FVL na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy došlo až po sametové revoluci v roce 1990.

Studijní programy

Bakalářské studium
 • Adiktologie
 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Ošetřovatelství (i kombinovaná forma)
 • Zdravotnická technika
Navazující magisterské studium
 • Intenzivní péče
 • Zdravotnická technika a informatika
Magisterské studium
 • Všeobecné lékařství
 • Zubní lékařství
Doktorské studium
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Biologie a patologie buňky
 • Vývojová biologie
 • Biochemie a patobiochemie
 • Fyziologie a patofyziologie člověka
 • Imunologie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Neurovědy
 • Farmakologie a toxikologie
 • Experimentální chirurgie
 • Preventivní medicína
 • Biomedicínská informatika
 • Gerontologie
 • Lékařská biofyzika
 • Parazitologie
 • Psychologie – lékařská psychologie a psychopatologie
 • Lékařská etika
 • Dějiny lékařství
Univerzita třetího věku

Reference

 1. http://www.lf1.cuni.cz/historie