Adéla

Z Multimediaexpo.cz
Adela (staročesky Adléta) je počeštěná verze starogermánského jména Adelheid. Vykládá se jako „ušlechtilá, vznešená bytost“. V českém občanském kalendářisvátek 2. září.

Obsah

Statistické údaje

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi ženskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR - lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 14617 77.
2002 16493 75.
Porovnání o 1876 více o 2 lépe
2006 26008 58.

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími ženami v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku žen v ČR za sledované tři roky 1999-2002) je +13,7%, což svědčí o značném nárůstu obliby tohoto jména. V lednu 2006 se podle údajů ČSÚ jednalo o 2. nejčastější ženské jméno mezi novorozenci.

Známé nositelky jména

Jiné Adély

Související články