Akademický slovník cizích slov

Z Multimediaexpo.cz

Akademický slovník cizích slov (ASCS, 1. vyd. 1995), rozšířená verze vyšla pod názvem Nový akademický slovník cizích slov (NASCS, 1. vyd. 2005), je největší český slovník cizích slov. Původní verze (nejprve (1995) dvoudílná, pozdější vydání v jednom svazku) obsahovala "téměř sto tisíc významů dnes užívaných slov".[1] Nový akademický slovník cizích slov (NASCS, 2005) je rozšířen o "asi dva tisíce nových slov a významů".[2] Jakožto publikace vydaná Ústavem pro jazyk českýkodifikační pravomoc. Jeho autory je kolektiv autorů lexikografického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, hlavními redaktory ASCS byli Věra Petráčková a Jiří Kraus, v NASCS již pouze Jiří Kraus. Slovník obsahuje široké spektrum slovní zásoby – odborné i běžné výrazy, slova frekventovaná i slova, která se používají řídce, knižní, hovorová i slangová slova. U jednotlivých hesel je uváděna spisovná výslovnost, základní etymologická informace, tvaroslovné údaje, stylové zařazení a typické kontextové použití výrazů. Slovník získal Cenu poroty Jednoty tlumočníků a překladatelů za rok 2006 v kategorii "výkladový slovník".[3]

Anotace

  • Akademický slovník cizích slov. Academia 1995, dotisky 1997, 1998, 2000, 2001.
  • Nový akademický slovník cizích slov. Academia 2005, 2006.

Reference

  1. Akademický slovník cizích slov. Academia 2001, str. 5
  2. http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index_print.php?page=anotace_NASCS Anotace NASCS na webu ÚJČ
  3. http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=253 Slovník roku 2006

Externí odkazy