Slang

Z Multimediaexpo.cz

Slang je nespisovný útvar jazyka, který je charakteristický pro mluvčí náležející k určité zájmové nebo profesní skupině. Rozdíly oproti spisovnému jazyku spočívají především ve slovní zásobě.

Někdy se rozlišuje:

  • slovní zásoba profesionální – zahrnující nespisovné názvy odborné rozšířené v daném pracovním okruhu (profesní slang, respektive profesní názvosloví – neoficiální odborná terminologie),
  • slovní zásoba slangová (slang v užším smyslu) – zahrnující nespisovné výrazy užívané zájmovými skupinami,[1]
  • žargon (z francouzského jargon – cvrlikání, nesrozumitelný jazyk) – konkrétní jazykový projev, obsahující mnoho slangových a profesních výrazů; v podstatě stejný význam má i výraz hantýrka.[2]

Reference

  1. HAUSER, Přemysl. Nauka o slovní zásobě. 1. vyd. Praha : SPN, 1980. Kapitola Vrstvy ve slovní zásobě, strana 23.
  2. Slovník nespisovné češtiny. Praha : Maxdorf, 2009. ISBN 978-80-7345-198-1. strana 13.