Aktivismus

Z Multimediaexpo.cz

Aktivismus (z lat. activus = „činný, aktivní“) označuje intenzivní prosazování určitých cílů z přesvědčení, z osobní motivace v nejrůznějších oblastech společenského života.

Obsah

Příklady aktivismu - abecedně

Formy aktivismu

Formy aktivismu mohou být různé, jedná se např. o:

Jiné souvislosti

Za socialismu byl pojem „aktivista“ používán propagandou pro označení v rámci stranických nařízení nebo ideologie aktivních občanů. V pejorativním smyslu je tento pojem používán pro vyvíjení aktivity pro aktivitu samu, buď bez cíle nebo aniž by vedla k dosažení proklamovaných cílů.

Související články

Literatura