Alternativní rock

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)
Placebo v roce 2009

Alternativní rock (taky alternativní hudba, alternativa, v Británii také jako Indie – od slova Independent = Nezávislý) je žánrem rockové hudby, který vznikl v 80. letech a populárním se stal v průběhu 90. let. Tento termín se v 80. letech začal používat pro skupiny, inspirované punkem, které svou hudbu vydávaly u nezávislých hudebních vydavatelství.

Jako žánr alternativní rock obsahuje různé subžánry, které vzešly z nezávislé scény, jako grunge, britpop, gothic rock a nezávislý pop. Tyto žánry mají společný rys s filozofií punku, která byla základem pro alternativní hudbu 70. let. I když je tento žánr pojmenovaný jako rock, jeho subžánry jsou krom jiného ovlivňované i folkem, reggae, elektronickou hudbou a jazzem. Někdy byl termín alternativní rock používaný i pro rockovou hudbu undergroundové scény 80. let, všech následovníků punk rocku (včetně New wave a post-punku) a paradoxně i pro rockovou hudbu 90. let a i dnes po roce 2000.

Jeho "příbuzenský vztah" s rockem je tak dlouhý, že alternativní rock může některé typicky rokové prvky vytrácet.

Skupiny

Externí odkazy