Underground

Z Multimediaexpo.cz

Underground je anglické slovo znamenající podzemí. V jiných jazycích se používá v přeneseném smyslu pro označení jevů, které se nacházejí mimo všeobecně přijímané zvyklosti. Mohou sem patřit jak zcela kriminální jevy, tak i různé subkultury vymaňující se z hlavního proudu. Významný český teoretik umění Ivan Martin Jirous, někdy nazývaný "undergroundový guru", charakterizuje underground takto:

Underground není vázán na určitý umělecký směr nebo styl, přestože například v hudbě se projevuje převážně rockovou formou. Underground je duchovní pozice intelektuálů a umělců, kteří se vědomě kriticky vymezují vůči světu, ve kterém žijí. Je to hnutí, které pracuje převážně s uměleckými prostředky, ale jehož představitelé si uvědomují, že umění není a nemá být konečným cílem snažení umělců. [...] Stručně řečeno, underground je aktivita umělců a intelektuálů, jejichž dílo je nepřijatelné pro establishment, a kteří v této nepřijatelnosti nejsou trpní a pasivní, ale snaží se svým dílem a svým postojem o destrukci establishmentu.[1]

Obsah

Hudební underground

V hudbě se jako Underground označuje směr, jenž vznikl v šedesátých letech 20. století v oblasti západního pobřeží USA a vzápětí se rozšířil do EvropyVelké Británie, Německa i do tehdejší ČSSR. Undergroundová hudba vychází z psychedelické hudby a avantgardní vážné hudby. Undergroundoví hudebníci patřili často ke „kulturním outsiderům“ a většinou působili v symbióze s dalšími uměleckými kategoriemi – literaturou a dramatem či výtvarným uměním.

Undergroundoví interpreti

čeští:

zahraniční:

Jiná použití

Underground je také název filmu režiséra Emira Kusturicy.

Zdroje

Související články

Reference

  1. JIROUS, Ivan Martin. Zpráva o třetím českém hudebním obrození. In ŠULC, Jan. Pravdivý příběh Plastic People. Praha : Torst, 2008. ISBN 978-80-7215-355-8.
  2. RIEDEL, Jaroslav. Aktual, který inspiroval underground, se vrátil. iHned [online]. 3. listopadu 2005 [cit. 2011-03-04]. Dostupné online. ISSN 1213-7693.