Analogový

Z Multimediaexpo.cz

Analogový (z řec. αναλογία, analogie) označuje postupy a zařízení, které:

  • zobrazují a zaznamenávají jednu spojitou veličinu pomocí jiné, a to tak, že analogový signál nebo záznam je úměrný původní veličině:
    • při mechanickém záznamu zvuku (gramofon) je hloubka nebo výchylka drážky úměrná síle zvuku;
    • při magnetickém záznamu je zmagnetování úměrné signálu;
    • analogový (ručkový) voltmetr indikuje napětí úměrnou výchylkou ručky na stupnici
    • analogové hodinky indikují čas plynulým pohybem ručky

Opak: digitální či diskrétní


Symbol rozcestí

Tato stránka je rozcestník, tedy místo s více odkazy na různé články, které by jinak měly stejný nebo velmi silně podobný název. Jestliže vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte takovým způsobem, aby vedl přímo na odpovídající článek.