Anoda

Z Multimediaexpo.cz


V elektrochemii představuje anoda elektrodu, na které probíhá oxidace. V případě vložení vnějšího napětí na elektrody (při elektrolýze) má anoda kladný náboj, u elektrického článku záporný náboj. V elektronice se s tímto názvem se můžeme setkat u součástek jako jsou dioda nebo elektronka, kde anoda obvykle představuje elektrodu s kladným napětím. U polovodičových diod je anoda polovodič typu P a v propustném směru je připojena ke kladnému napětí. Opakem anody je katoda.

Související články