Ve čtvrtek 30. 11. provedl tým Multimediaexpo.cz rychlostní testy.
Cílem testů bylo přidat 9 500 fotek nejvyšší možnou rychlostí.
Třetí test nás potěšil průměrnou rychlostí 187 editací za 1 minutu...
FFresh emotion happy.png

Elektronika

Z Multimediaexpo.cz

Elektronika je technický obor, který studuje a využívá přístrojů fungujících na principu řízení toku elektronů nebo jiných elektricky nabitých částic. Toho se dosahuje pomocí různých elektronických součástek. Přeneseně se tímto slovem označují spotřební elektronické přístroje, například televize, videa, přehrávače atd.

Obsah

Elektronické součástky

Elektronických součástek je celá řada typů a lze je dělit podle mnoha různých kritérií. Nejčastěji se ovšem dělí podle toho, zda součástky pro svoji činnost potřebují zdroj napájení na:

Dalším důležitým kritériem je to, zda je v jednom pouzdru umístěna jediná součástka nebo zda jich pouzdro sdružuje několik. Podle toho je dělíme na:

Elektronické obvody

Existuje velké množství elektronických obvodů od velmi primitivních sestavených pouze z několika diskrétních součástek (například jeden z nejstarších radiopřijímačů tzv. krystalka) až po obvody velmi komplexní obsahující milióny součástek (například počítač). Elektronické obvody nejčastěji dělíme podle toho, zda zpracovávají spojitý nebo diskrétní signál. Obvodům zpracovávajícím spojitý signál říkáme analogové obvody. Zpracování a přenos spojitých signálů je ovšem velmi náchylné na rušení a zkreslení, a proto se čím dál tím víc setkáváme s převodem spojitých signálů do číslicové (digitální) podoby a jejich následným zpracováním v číslicových obvodech. Obvody, které částečně zpracovávají analogový a částečně digitální signál nazýváme obvody smíšené. Příkladem takových obvodů jsou analogově digitální a digitálně analogové převodníky.

Vývoj elektroniky

Elektronika prodělala a prodělává obrovský a velmi prudký vývoj. Na jeho začátku stály primitivní obvody sestavené z jednoduchých často elektromechanických součástí, jako například sluchátko, různé typy mikrofonů, elektrický zvonek, koherer, jiskřiště atd. Mnohé z nich se již v současnosti zdají být exotické, ale principy, které používaly se v elektronice využívají v nezměněné podobě dodnes.

Elektromechanická relé

Později bylo vynalezeno elektromagnetické relé a to ovlivnilo na mnoho let další vývoj elektroniky. Byl to hlavní spínací prvek komplikovaných telefonních ústředen, ale dokonce byly postaveny i reléové počítače.

Vakuové elektronky

Dalším významným prvkem, na kterém stála celá jedna éra elektroniky byla elektronka. Jev dnes známý jako termoemise elektronů objevil už Thomas Alva Edison v roce 1883, ačkoliv v té době se ještě o elektronech jako takových nevědělo. První elektronky byly zkonstruovány až na začátku 20. století. Elektronky mají sice výborné vlastnosti, co se týká fungování v elektronických obvodech, ale jsou velké, ke své činnosti potřebují značné množství energie a výrazně hřejí. Také jejich životnost je poměrně malá.

Polovodiče

Polovodičové zařízení bylo známo již na počátku 20. století, kdy se používala hrotová elektroda (anglicky cat's-whisker), avšak cílená výroba polovodičových (germaniových) diod byla uskutečněna až v roce 1940.

Tranzistory

Výrazným mezníkem v historii elektroniky byl vynález tranzistoru v Bellových laboratořích 16. prosince 1947. Přechod od elektronek k tranzistorům znamenal obrovskou miniaturizaci, větší možnost zařízení napájet z baterií a podstatné zvýšení spolehlivosti elektronických obvodů.

Integrované obvody

Integrovaný obvod vyrobil v roce 1958 Jack Kilby. Obsahoval v jednom pouzdře čtyři tranzistory a byl dalším zlomem v rozvoji elektroniky. Dnes dokážeme na polovodičové destičce jediného integrovaného obvodu realizovat až desítky milionů součástek. Jejich velikost se již dostala pod hranici mikrometru, u procesorů se jejich velikost pohybuje v desítkách nanometrů. Se zvyšující se miniaturizací se také stále snižuje napájecí napětí obvodů, čímž se dále snižují jejich ztráty.

Literatura

  • Láníček Robert: Elektronika - obvody, součástky, děje, BEN - technická literatura, 2002, ISBN 80-86056-25-2
  • Kesl Jan: Elektronika 1 - analogová technika, BEN - technická literatura, 2004, ISBN 80-7300-143-8
  • Kesl Jan: Elektronika 2 - přenosová technika, BEN - technická literatura, 2003, ISBN 80-7300-206-X
  • Kesl Jan: Elektronika 3 - číslicová technika, BEN - technická literatura, 2004, ISBN 80-7300-182-9
  • Peček Jiří: Elektronika v kostce, BEN - technická literatura, 2002, ISBN 80-86056-80-5

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Elektronika