Bílá Hora (Pražská plošina)

Z Multimediaexpo.cz

Vrchol Bílé hory s pamětní mohylou
Památník padlým

Bílá Hora je čtvrť v Praze, v jejíž severní části je návrší Bílá hora o nadmořské výšce 381 m, podle nějž je čtvrť pojmenovaná. Vrchol kopce a jeho okolí jsou součástí Ruzyně (k Praze připojena 1. července 1960, nyní městská část Praha 6), jižní část čtvrti Bílá Hora patří do Řep (k Praze připojeny k 1. lednu 1968, nyní městská část Praha 17). Vrchol Bílé hory byl 14 let nejvyšším bodem hlavního města Prahy – do připojení Kopaniny (která je někdy uváděna jako současný nejvyšší bod s 390 metry n. m.), Zličína (395 m n. m.) a Sobína (399 m n. m.) v roce 1974.

Obsah

Historie

Tato čtvrť je především známá tím, že se zde roku 1620 konala Bitva na Bílé hoře, ta trvala přibližně 2 hodiny, účastnilo se jí 48 000 bojovníků a znamenala faktický konec českého stavovského povstání. V té době už existoval letohrádek Hvězda, který je dnes asi neznámější kulturní památkou Bílé Hory. K Praze byla čtvrť připojena v 60. letech, ještě před válkou v roce 1937 sem ale byla zavedena tramvajová trať. Od této doby nedošlo na Bílé Hoře k razantním změnám – není zde sídliště nebo dálnice. Plánovaná je výstavba metra, nejprve zastávkou Motol, ve svahu u Motolské nemocnice (plánované dokončení 2014) a v další fázi (plánováno 2017) by měla vzniknout přímo zastávka Bílá hora, situovaná přibližně na místě dnešní tramvajové smyčky.

Název Bílá hora pravděpodobně (možností původu názvu je víc) souvisí s barvou kamene, jenž se na hoře nachází. Ve středověku se na hoře nacházelo velké množství otevřených lomů na opukový kámen, který při čerstvém lomu má světle nažloutlou až bělavou barvu, což bylo dobře viditelné již z velké dálky. Množství lomu zdánlivě proměnilo barvu hory na bílou. V současnosti se zde nacházejí pouze některé deprese jako důkazy historické těžby, funkční důlní dílo již žádné.

Charakter čtvrti

Bílá Hora je čtvrtí rodinných domků a vil. Je ohraničena ze severu oborou Hvězda (patřící do Liboce), z jihu zalesněným svahem směrem k Motolu, kde jsou zahrádky. Na východně směrem k centru je velká pláň Vypich a na západě vilová zástavba plynule přechází ve staré Řepy. Středem celé Bílé Hory vede Karlovarská ulice, která již nevyhovuje současnému dopravnímu ruchu, navíc velmi negativně působí na životní prostředí. V budoucnu má být nahrazena čtyřproudou komunikací. Na MHD je Bílá Hora napojena tramvajemiautobusy. V sousedství tramvajového a autobusového obratiště Bílá Hora stojí poutní kostel Panny Marie Vítězné.

Významné stavby

Externí odkazy



Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Bílá Hora