Bezobratlí

Z Multimediaexpo.cz

Čtyři zástupci Bezobratlých

Bezobratlí (řídce bezobratlovci nebo bezpáteřní; Invertebrata, méně pak Evertebrata nebo Avertebrata) je velká skupina živočichů, představující asi 95 % všech živočišných druhů. Chybí jim obratle (=nemají páteř). Řadí se sem všichni živočichové kromě obratlovců. Mírně odlišný význam má skupina bezestrunní, která nezahrnuje žádné strunatce. Jsou-li mezi bezobratlé řazeni pouze mnohobuněční živočichové, jedná se o parafyletický taxon. Historicky se však mezi bezobratlé řadili i prvoci, takto pojatý taxon je polyfyletický. V moderní taxonomii se tento taxon již nepoužívá. Přesto má svůj didaktický význam: zoologie bezobratlých je často vyučovaný předmět na vysokých školách biologického zaměření, vychází i velké množství učebnic o bezobratlých. Bezobratlí patří k nejpočetnější skupině živočichů v celé ČR, ale vzhledem k jejich nedostatečné prozkoumanosti a nenápadnosti o přesném počtu můžeme vést pouze dohady.

V celé ČR se odhaduje jejich počet na 40 500.