Obratlovci

Z Multimediaexpo.cz


Obratlovci (Vertebrata) jsou podkmenem strunatců, u kterých došlo k vytvoření vnitřní chrupavčité nebo kostěné kostry, s dobře odlišitelnou hlavovou částí.

Obsah

Charakteristické znaky

 • Vnitřní kostra, páteř je tvořena obratli, hlavová část je kryta lebkou
 • Bilaterálně souměrné tělo
 • Centralizace nejdůležitějších smyslových orgánů
 • Trubicovitá nervová soustava chráněna chrupavčitou nebo kostěnou schránkou
 • Uzavřená cévní soustava
 • Základní funkční jednotka vylučovacích orgánů je nefron

Další znaky

 • Kůže mnohovrstevná- pokožka, škára
 • Kostra tvořena chrupavkou, kostí, vazivem
 • Vylučovací orgán- ledviny
 • Cévní systém- uzavřený
 • Nervová soustava- CNS (centrální nervový systém)- mozek, mícha ; PNS (periferní nervový systém)- nervy

Taxonomické rozdělení

Není jasně definováno, co je a co není obratlovec - ošemetná je situace hlavně se sliznatkami. Podle nejnovějšího systému patří sliznatky mezi lebečnaté - Craniata (obratlovce v širším smyslu), ale jsou sesterskou skupinou obratlovců ve smyslu Vertebrata. Nicméně stále přetrvává základní dělení lebečnatých strunatců (Craniata) na dvě nadtřídy:

Mezi bezčelistnatce zařazujeme mihule a sliznatky. Všichni ostatní obratlovci jsou tedy čelistnatci, mají vyvinutou čelist. Někdy se můžeme setkat s rozdělením čelistnatců na dvě skupiny:

Podle přítomnosti plodových obalů čelistnatce dělíme na:

Mimo vědeckou obec se všichni živočichové dají rozdělit na obratlovce a bezobratlé, bezobratlí jsou ale jen umělým seskupením všech ostatních taxonů kromě obratlovců samotných.

Evoluce

Za sesterskou skupinu obratlovců v širším smyslu Craniata (lebečnatých) byli vždy považováni kopinatci (bezlebeční). V posledních letech se však čím dál častěji ozývá alternativní hypotéza, která za sesterskou skupinu lebečnatých považuje pláštěnce (společně s lebečnatými pak tvoří skupinu Olfactores), neboť u nich lze nalézt např. struktury, které by mohly být homologické neurální liště.
O tom, jestli sliznatky a mihule spolu tvoří monofyletickou skupinu bezčelistnatých, či jestli jde o dvě nezávislé větve, se stále vedou spory.
Za primitivní obratlovce jsou považovány vymřelé skupiny Conodonta, Anaspida, Osteostraci a další.
Za předky nebo živočichy velmi příbuzné předkům obratlovců se pokládají Yunnanozoon a Haikouella z kambria Číny.