Bromoform

Z Multimediaexpo.cz

Bromoform je organickou sloučeninou bromu. Její systematický název zní tribrommethan, její vzorec je CHBr3. Vzhledem to je bledě žlutá kapalina nasládlého zápachu. Je mírně rozpustná ve vodě a velmi snadno přechází do plynného skupenství. Je to jedovatá a přírodě nebezpečná látka.

Malá množství této sloučeniny jsou vytvářena mořskými rostlinami. Nejvíc bromoformu se do okolí dostává jako vedlejší produkt reakce, při které je do vody ve vodárnách zaváděn chlór, který v ní ničí bakterie, a tím se tato voda stává pitnou.

Dnes se bromoform průmyslově nevyrábí v příliš velkém množství, jeho výroba uplatňovaná v průmyslu spíš už dnes pomalu zaniká.

Dříve se bromoform používal jako rozpouštědlo, dnes se však již nanejvýš užívá jako laboratorní činidlo.

Související články