Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Bukovice (Jeseník)

Z Multimediaexpo.cz

Bukovice (německy: Buchelsdorf) jsou osada (místní část) města Jeseník. Leží podél toku Bělé mezi Jeseníkem a Adolfovicemi.

Obsah

Historie

Bukovice jsou poprvé spolehlivě zmiňovány roku 1416, v roce 1420 již patřily k frývaldovskému panství vratislavského biskupa a bylo zde fojtství. Spolu s Frývaldovem (dnes Jeseníkem) byla ves také v 2. polovině 15. století a první polovině 16. století zastavována či dávána v léno, naposledy v letech 1506–1547 Fuggerům, poté byla až do konce patrimoniální správy v roce 1850 v přímém držení biskupů. Bukovické fojtství bylo samostatným rytířským statkem, jehož držitelem byl r. 1527 doktor Hanuš Sachse, r. 1747 Johann Philipp Kuntschky, r. 1748 Gottfried Giebel a r. 1798 Jan Giebel.[1] Bukovice byly samostatnou obcí do roku 1950, kdy byly sloučeny s Jeseníkem. Součástí Bukovic je dnes osada (základní sídelní jednotka) Dětřichov (něm. Dittershof). Byla založená na frývaldovském panství roku 1793 na místě dvou biskupských dvorů zmiňovaných roku 1694 a pojmenována po hudebním skladateli Karlu Dittersovi von Dittersdorf, který v té době vykonával funkci biskupského hejtmana na Frývaldově a řídil prvotní parcelaci. Rozkládá se zčásti na katastru Bukovic a zčásti na katastrálním území Seč u Jeseníka. Od roku 1850 je osadou Bukovic, po jejichž připojení k Jeseníku je jen součástí Bukovic jakožto části města Jeseník. Zavádějícím způsobem bylo zvoleno jméno Dětřichov pro část města Jeseník vzniklou z bývalých osad Dlouhá Hora, Mýtinka, Pasíčka a Seč.

Vývoj počtu obyvatel[2]

Rok 1811 1836 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
Počet obyvatel 637[p 1] 957[p 2] 1495 1552 1790 2026 2013 1848 2069[p 3][p 4] 1260 1179 1041 1390 1806[p 5] 1741[p 6]

Zajímavosti

  • filiální kostel sv. Jiří z počátku 20. století
  • geologicky pozoruhodný amfibolitový lom

Reference

  1. bez Dětřichova
  2. z toho: Bukovice: 773, Dětřichov: 184
  3. z toho: 24 Čechoslováků, 2021 Němců; 1989 řím. kat., 32 evang., 33 starokatol. 2 izrael., 13 bez vyzn.
  4. z toho: Bukovice: 1796, Dětřichov: 273
  5. z toho: Bukovice: 1635, Dětřichov: 171
  6. z toho: Bukovice: 1567, Dětřichov: 174
  1. Ladislav Hosák: Historický místopis země Moravskoslezské (reprint), Academia, Praha 2004, s. 854-855
  2. Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, Praha 2005, I. díl, s. 650-651; Statistický lexikon obcí v zemi Moravskoslezské, Praha 1935, s. 32; http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce; Statistický lexikon obcí České republiky, Ottovo nakladatelství s.r.o., Praha 2005, s. 976-977


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Bukovice (Jeseník)
Město Jeseník

Bukovice • Dětřichov • Jeseník