Chlorid fosforečný

Z Multimediaexpo.cz


Chlorid fosforečný je chemická sloučenina se vzorcem PCl5. Je to jeden z nejdůležitějších chloridů fosforu, mezi další patří chlorid fosforitý PCl3 a oxidochlorid fosforečný POCl3. PCl5 nachází využití hlavně jako chlorační činidlo. Jedná se o bezbarvou pevnou látku, komerční produkty však bývají nažloutlé, protože jsou kontaminovány chlorovodíkem.

Obsah

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Chlorid fosforečný je rozpustný v nepolárních rozpouštědlech. Je dobře rozpustný v tetrachlormethanu (CCl4), sirouhlíku (CS2) a kapalných aromatických uhlovodících. S vodou prudce reaguje.

Příprava

PCl5 se připravuje chlorací chloridu fosforitého. Tato reakce byla v roce 2000 použita k výrobě cca 10 000 tun chloridu fosforečného.[1]

PCl3 + Cl2 je v rovnováze PCl5 ΔH = −124 kJ/mol

PCl5 existuje v rovnováze s PCl3 a chlorem, a při 180 °C je stupeň disociace cca 40 %[1]. Kvůli této rovnováze vzorky PCl5 často obsahují chlor, který způsobuje nazelenalé zbarvení.

Bezpečnost

Chlorid fosforečný je nebezpečná látka, protože bouřlivě reaguje s vodou. Při reakci vzniká chlorovodík a chlor.

Literatura

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.  

Reference

  1. 1,0 1,1 Holleman, A. F.; Wiberg, E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San Diego, 2001. ISBN 0-12-352651-5.

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Chlorid fosforečný