Chloridy

Z Multimediaexpo.cz

Chloridy jsou soli kyseliny chlorovodíkové (HCl). Jejich nejznámějším zástupcem je chlorid sodný (NaCl). Chlór v nich zaujímá podobu iontu Cl-.

Významné chloridy

seznam není úplný