Cingulum

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:Stolepriest.jpg
Klerik se štolou a v albě, převázané cingulem

Cingulum (lat. opasek, od cingere, převázat) je opasek, šňůra či pás.

  • Plochý a často zdobený opasek starověkých římských vojáků, cingulum militare , kterým si v pase převazovali tuniku a na němž nosili meč, byl oficiálním odznakem římského vojáka. Hrál tedy roli jakési uniformy.
  • V katolické církvi je cingulum obvykle bílá šňůra, kterou si řeholníci v pase převazují dlouhý hábit. Při bohoslužbách si jím kněží i jáhni převazují v pase albu, která se nad cingulem případně povytáhne, aby si ji při chůzi nepřišlápli.
  • Slovo cingulum se užívá také v lékařské anatomii, kde označuje ramenní nebo pánevní pletenec.