Slavíme 14. výročí existence naší Encyklopedie !
Nyní začíname budovat super balíček 71 000 souborů (142 000 editací),
který kolem 28. prosince rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...

Czesław Miłosz

Z Multimediaexpo.cz


Czesław Miłosz [zvuk ] (30. června 1911, Šeteniai14. srpna 2004, Krakov) byl polský spisovatel (básník, esejistapřekladatel), nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1980, nositel ocenění Spravedlivý mezi národy.

Obsah

Život a kariéra

Narodil v rodině stavebního inženýra. Vystudoval práva a po ročním stipedijním pobytu v Paříži působil v polském rozhlase ve Vilniusu a ve Varšavě. Jako válečný zpravodaj pracoval v Rumunsku. Od roku 1940 byl aktivním účastníkem protiněmeckého odboje. Po druhé světové válce měl Miłosz pozitivní vztah k tzv. lidově-demokratickému (komunistickému) režimu v Polsku. Ještě před válkou byl levicového založení. Soudil, že má povinnost se angažovat při budování nového společenského a politického řádu. Působil v USA a Paříži jako polský kulturní atašé. Do roku 1951 si však Miłosz uvědomil, že stalinistický komunismus je teror a pronásledování stovek tisíc polských vlastenců. Básník se rozhodl rozejít s polskými úřady a požádal o politický azyl ve Francii. Roku 1951 tedy emigroval do Paříže, od roku 1961 přednášel na Kalifornské univerzitě v Berkeley slovanské jazyky a literaturu. Počátkem devadesátých let se vrátil do Polska a žil v Krakově. Poté, co obdržel Nobelovu cenu, polská oficiální místa změnila přístup k Miłoszovi a některá jeho díla začala být v Polsku vydávána (jiná však stále zůstala na indexu), Miłosz také mohl Polsko navštěvovat. Bylo to v době jistého uvolnění způsobeného hnutím Solidarita. V roce 1993 se Miłosz definitivně přestěhoval zpět do Polska, kde také zemřel.

Z díla

Poezie

Vycházel z avantgardy a neoklasicismu

 • Poema o vychladlém čase (1933) - debut s výraznými znaky katastrofismu
 • Tři zimy (1936) - předtucha válečného konfliktu
 • Záchrana (1945) - ve sbírce zachytil autor tragický osud národa
 • Traktát morální (1948) - sbírkou prolíná skeptické uvědomování si rozporuplnosti světa
 • Traktát poetický (1957) - hledá společenský a filozofický charakter současného století.

Estetický a filozofický rozměr mají i další sbírky:

 • Král Popiel (1962)
 • Kde vychází slunce a kdy zapadá(1974)
 • Hymnus o perle (1982)
 • Neobsáhnutelná Země (1984) - sbírka básní, překladů, citátů z básníků a filozofů.

Do krajiny dětství a mládí se vrací ve sbírkách:

 • Kroniky (1987)
 • Vzdálenější okolí (1991)
 • Na břehu řeky (1994)

Próza

Po své emigraci v padesátých letech se Milosz začal prosazovat jako esejista a prozaik. Studie východoevropských totalitních systémů se objevují v dílech:

 • Zotročený duch (1953) - esej
 • Dobytí moci (1953) - román
 • Údolí Issy (1954) - v tomto románu se autor vrací do časů dětsví, strávených v Litvě
 • Rodná Evropa (1959) - kniha esejů
 • Soukromé závazky (1972) - esej
 • Země Ulro (1977) - esej

Milosz byl rovněž výborným překladatelem, hojně překládal z poezie anglické, americké, francouzské a španělské, vydal i překlady starozákonních biblických textů.

 • Dějiny polské literatury (1969), anglicky pro studenty v USA