Dítě

Z Multimediaexpo.cz

Kojenec v 6. měsíci věku
Krásné dívky z města Kotor.

Dítě je člověk v prvním období svého života; o tomto významu slova dítě pojednává následující text.

Období dětství není obecně ostře ohraničeno. V některých kontextech se za počátek dětství považuje narození, v jiných kontextech se za dítě (nenarozené dítě) považuje i plod. V některých kontextech je konec dětství ztotožňován s dosažením dospělosti, v jiných kontextech se fáze dospívání (adolescence, mladistvý věk atd.) nebo její část k dětství již nepočítá.

Období dětství

Různí autoři používají různé způsoby členění dětství. Jedním z nich je například tento:

  • Novorozenec (0–6 týdnů) – cestou z dělohy na svět se v těle dítěte připravují velké změny, které mu umožní přežít. Novorozeně, které bylo doposud v teplém, tekutém prostředí s automatickým přísunem živin a kyslíku, se musí přizpůsobit vnějšímu světu bez opory, dýchat vzduch a upoutat okolí na tolik, aby si zajistilo jeho láskyplnou péči se vším co potřebuje.
  • Kojenec (6 týdnů až 1,5 roku, někdy se uvádí horní hranice 1 rok věku)
  • Batole (1,5 roku až 2,5 roku)
  • Předškolní věk (3 roky až 6 let)
  • Mladší školní věk (6–12 let)
  • Starší školní věk (12–15 let)
  • Adolescence (vymezení bývá různé, někdy se k dětství již nepočítá, často zahrnuje i ranou dospělost)

Právní vymezení

Irácké dívky (2003)

V právu, zejména občanském a rodinném, se termín dítě používá především pro označení celoživotního příbuzenského poměru vůči rodičům; pro věkové vymezení se používají vymezení vycházející z definice zletilosti nebo konkrétní věkové vymezení, například sousloví „nezletilé dítě“, popřípadě nezletilý, nezletilá osoba, mladistvý, osoba mladší 18 let, osoba mladší 15 let atd.

V mezinárodních úmluvách k ochraně speciálních práv dětí (např. Úmluva práv dítěte, úmluvy regulující dětskou práci nebo dětskou pornografii atd.) i v některých navazujících vnitrostátních předpisech se však mnohdy termín dítě používá k věkovému vymezení, zpravidla osob do dovršení 18 let věku.

Související články


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Dítě
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Child