Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Data

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Data je výraz pro údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu. Data se získávají měřením nebo pozorováním, a lze je dělit na data spojitá a data atributivní. Data spojitá se přitom vztahují k nějaké spojité stupnici, zatímco data atributivní nikoliv. Data jsou:

Data se zejména v humanitních vědách dále dělí na

Podobné slovo


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace