Demografie USA

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)
Graf ukazuje růst americké populace během let 1790 - 2000.
Mapa ukazuje osídlení USA jednotlivými národnostmi.

Demografie Spojených států amerických je poměrně pestrá, jelikož území státu bylo osídleno převážně imigranty, kteří do USA přijeli z celého světa. Několik kolonizačních vln mělo různé složení v závislosti na zemi původu. Lidé sem přicházeli za lepším životem, utíkali před chudobou a před náboženským utlačováním. Ve Spojených státech poté nalezli svobodu a mohli začít nový život. K imigraci také přispěly zlaté horečky a vidina rychlého zbohatnutí. V předchozích staletích se do USA stěhovali hlavně Evropané, dnes jsou to Asiaté a imigranti z Latinské Ameriky. V roce 2006 překročil počet obyvatel USA 300 milionů.

Rasové složení

Podle odhadů Amerického sčítacího úřadu (United States Census Bureau, www.census.gov) z roku 2005, vypadá rasové složení USA takto:

  • Bílí Američané, 74,7%, nebo něco kolem 215,3 milionu. Tento pojem zahrnuje osoby původem z Evropy, severní Afriky, Středního východu (např. Arabové) a ze střední Asie. Dále osoby hispánského původu (Hispanoameričany nebo Hispánce), kteří se z rasového hlediska považují za bělochy.
  • Černoši nebo Afričtí Američané, 12,1% (asi 34,9 milionu)
  • Asijští Američané, 4,3% (12,5 milionu)
  • Američtí Indiáni, 0,8 % (2,4 milionu)
  • Původní obyvatelé Havaje a ostatní pacifičtí ostrované, 0,1 % (0,4 milionu)
  • Dvě nebo více ras, 1,9 % (5,6 milionu)
  • Ostatní, 6 % (17,3 milionu)

Tato čísla zahrnují i takové osoby, které se označují jako Hispánci. Od sčítání z roku 2000, znamená termín „Hispánec“ takového člověka, který má španělské kořeny. Ať už je to rodilý Španěl, nebo osoba z Latinské Ameriky, (Latinská Amerika byla osídlena Španěly kteří se později smísili s místními Indiány) např. z Mexika, Portorika, Kuby, Kolumbie, atd. Rasa je totiž při americkém sčítání lidu jedna věc, zatímco hispánský původ („Hispánskost“) věc druhá. Proto může být člen jakékoliv rasy zároveň Hispánec. Tyto osoby většinou hovoří španělsky.

  • Hispánci, (zároveň členy jedné z výše uvedených ras) tvoří 14,5% obyvatelstva, což odpovídá asi 42 milionům.
    • Z tohoto počtu se 47,9% pokládá z rasového hlediska za bělochy, 42,2% za ostatní (většinou mestice, atd.) 2% za černochy a 1,6% za ostatní rasy (Asiaty, Indiány, atd.).


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Demografie USA