Sublimace

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)
Soubor:Sublimation apparatus.png
Jednoduchý sublimační přístroj

Sublimace je skupenská přeměna, při které se pevná látka mění na plyn, aniž by došlo k tání pevné látky (tedy bez průchodu kapalnou fází).

Opačný proces se nazývá desublimace. Při desublimaci se tedy plyn mění přímo na pevnou látku bez předchozí kondenzace.

Obsah

Vlastnosti

Při sublimaci je napětí nasycených par nad pevnou fází vždy nižší než jejich napětí nad kapalnou fází.

Za normálního tlaku sublimují např. tyto látky: jód, led, naftalen, salmiak aj. Při dostatečně nízkém tlaku může sublimovat většina látek. Schopnost látky sublimovat zjistíme z jejího fázového diagramu.

Oxid uhličitý je příklad chemické sloučeniny, která sublimuje za atmosférického tlaku (suchý led). Sníh a vodní led také sublimuje, ale podstatně pomaleji (při teplotách pod bodem mrazu). Např. proto také prádlo uschne i za mrazu.

Využití

Sublimace se využívá při čištění chemických látek. Používá se k oddělení sublimujících látek ze směsí s nesublimujícími nečistotami. Spočívá v ohřívání a ochlazování směsi za účelem sublimace a desublimace jedné složky směsi. Výsledný produkt po ochlazení a opětné přeměně zpátky do pevného skupenství se nazývá sublimát. Existuje též sublimační metoda (komerčního) potisku textilií a plachtovin.

Příklad průběhu

Jod znečištěný pískem je v kádince, do jejíhož otvoru je položena baňka s chladnou vodou. Kádinka se začne ohřívat v kahanu a jod pomalu sublimuje. Jeho nafialovělé páry stoupají vzhůru, kde je zastavuje baňka s chladnou vodou a opět desublimují. Na dně baňky je přesublimovaný čistý jod..

Související články