Diaspora

Z Multimediaexpo.czDiaspora (starořecky διασπορά - „setí semena“) označuje lidi nebo etnickou populaci, kteří jsou přinuceni emigrovat ze své domoviny. Nejznámější je Židovská diaspora mezi lety 70 n. l. až 1948, kdy byl založen svobodný stát Izrael. Méně známé jsou například Irská diaspora a Arménská diaspora. Nepříliš se mluví o palestinské diaspoře, která v současnosti čítá přes čtyři miliony lidí. Pojem diaspora také označuje náboženské, či etnické společenství žijící (rozptýleně) v rámci jiného společenství.