Diferenciální počet

Z Multimediaexpo.cz

Diferenciální počet (spolu s integrálním počtem se nazývá infinitezimální počet) je matematická disciplína, která zkoumá změny funkčních hodnot v závislosti na změně nezávislé proměnné.

Základním pojmem diferenciálního počtu je derivace. Pokud je derivace spojité funkce v daném bodě kladná, resp. záporná, je zde funkce rostoucí, resp. klesající. Lokální extrém může nastat pouze v bodě, ve kterém je derivace rovna nule nebo derivace neexistuje. Diferenciální počet tedy umožňuje vyšetřovat průběh funkce.

Mezi další důležité pojmy diferenciálního počtu patří např. limita, diferenciál nebo spojitost.

Derivace funkce v bodě vyjadřuje míru změny hodnoty funkce se změnou argumentu. Tuto změnu je možno interpretovat následovně:

Historicky se k diferenciálnímu počtu dospělo dvěma způsoby:

  • Isaac Newton (1643–1727) – přes geometrickou interpolaci
  • Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) – přes limitu

Reference

  1. Přehled užité matemetiky, Karel Rektorys a spolupracovníci

Související články