Šok ⇒ V Česku kavárna slaví a v USA začíná výrazně truchlit !!
Konec neudržitelné fialové politiky se blíží rychleji, než si myslíte !!

Digital object identifier

Z Multimediaexpo.cz

DOI (zkratka anglického Digital Object Identifier) je komerční centralizovaný systém pro identifikaci autorsky chráněných děl přístupných v digitální podobě, jako jsou např. články z vědeckých sborníků.

Roku 1996 byl založen Asociací amerických nakladatelů za účelem ochrany autorských práv (intelektuálního vlastnictví), od roku 1998 je dále rozvíjen nadací International DOI Foundation.

Povinnou součástí DOI jsou metadata, což je podstatná výhoda, protože samotné dílo nemusí být uživateli (z licenčních důvodů) dostupné.

Příklady

  • doi:10.1000/ISBN1-900512-44-0 (identifikátor, který jako suffix využívá ISBN)
  • doi:10.4567/0361-9230(1997)42:<OaEoSR>2.0.TX;2-B (jako suffix využito SICI)
  • doi:10.1000/182 (funkční identifikátor, který odkazuje na DOI Handbook)
  • doi:10.1162/003355300554872 (odkazuje na článek, jehož obsah je přístupný až po zaplacení)

Jako rozlišovací mechanismus využívá Handle system (prefix 10.).

Související články

Externí odkazy