Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Metadata

Z Multimediaexpo.cz

Metadata (z řeckého meta- = mezi, za + latinského data = to, co je dáno) jsou strukturovaná data o datech. Příkladem je katalogizační lístek v knihovně, obsahující data o původu a umístění knihy: jsou to data o datech v knize uložené na lístku. Metadata mohou sloužit např. k snadnému vyhledávání.

Použití

Katalogizační lístek v knihovně umožňuje uživateli rychle zjistit, zda ho kniha bude zajímat, a pokud ano, jak ji snadno najde. Na World Wide Webu jsou metadata užitečná pro vyhledávání ve velkém množství dostupných informací. Ručně přidaná metadata ke stránkám přinášejí dodatečné informace a vytvářejí vyšší organizační strukturu. Stránky ve formátu HTML obsahují metadata ve své hlavičce, zapisují se pomocí značky <meta>, do které lze vkládat informace typu znaková sada použitá na této stránce, klíčová slova, autor, související stránky, ale také strukturovaná metadata různých formátů. Fotografie pořizované digitálním fotoaparátem obvykle obsahují metadata ve formátu Exif. V těchto metadatech jsou uloženy informace o vzniku fotografie – datum a čas pořízení, použitá ohnisková vzdálenost, použití blesku, typ a výrobce fotoaparátu apod. Hudební soubory obsahují ve svých metadatech informace o názvu skladby, interpretovi apod. V souborech formátu MP3 se tato metadata ukládají do tzv. ID3 tagu. Existují projekty pro jednoznačnou katalogizaci hudebních záznamů (např. MusicBrainz či All Music Guide), které nabízejí číselný identifikátor, který lze do metadat uložit pro snadnější dohledání souvisejících údajů v databázi. V e-learningu se používá standardní formát metadat dle IMS Global Learning Consortium. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) připravilo standard metadat EduCZ, který vychází ze standardu Dublin Core.

Související články

Externí odkazy

, 9(4): 1-4.