Embargo

Z Multimediaexpo.cz

Embargo je zákaz vývozu něčeho (např. suroviny, výrobku, zbraní) do nějakého státu či zákaz obchodování s tímto státem. Embargo představuje jeden z nejkrajnějších prostředků diplomatického nátlaku, resp. odvetného opatření, které může stát vůči jinému státu vydat (když se nebere v potaz vyhlášení války). O uvalení embarga rozhoduje jak jednotlivý stát, tak i světové organizace jako například OSN. V případě Kuby jsou to pouze USA v rozporu s rezolucí OSN.[1] Určitou specifickou roli hrají embarga v oblasti produktů zbrojního průmyslu a strategických surovin, která nemusí být myšlena ani jako nátlak - často bývají používána preventivně, aby zabránila zneužití těchto artiklů, nebo aby si uchovala strategicky důležité zdroje pro další časy.

Reference

  1. Rezoluce Valného shromáždění OSN 58/7 z 4.11.2003, http://www.adh-geneva.ch/RULAC/pdf_state/GA.pdf

Související články