Endosulfan

Z Multimediaexpo.cz

Endosulfan – strukturální vzorec

Endosulfan je širokospektrální chlororganický insekticid používaný v zemědělství od 50. let 20. století. Patří mezi endokrinní disruptory. V dubnu 2011 byl endosulfan na seznam přidán jako 22. látka na seznam nebezpečných perzistentních organických látek regulovaných Stockholmskou úmluvou.[1]

Související články

Reference

  1. Miroslav Šuta: Stockholmská úmluva: Endosulfan rozšířil černou listinu , Ekologie a společnost, 3/2011