Eurasie

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Eurasie (anglicky Eurasia) je označení pro souvislou pevninu na Zemi zahrnující světadíly Evropa a Asie, je součástí Eurafrasie. Pojem Eurasie zavedl v 19. století geolog Eduard Suess. Vzhledem ke kulturním rozdílům, které v minulosti pociťovali Evropané, je pevnina uměle rozdělena do dvou světadílů.

Za dělící linii se obvykle považuje pohoří Ural, řeka Ural, Kaspické jezero, Kumomanyčská propadlina a Černé moře, tato dělící linie však není všeobecně uznávaná. Jako součásti hranice se také uvádějí pohoří Kavkaz a řeka Emba.

Obsah

Základní fakta

Území Rozloha (tisíce km²) Počet obyvatel Hustota osídlení (ob./km²)
Eurasie 54 940 4 603 000 000 83,8
Asie 44 413 3 875 000 000 87,2
Evropa 10 527 728 000 000 69,2
Země 510 083 6 396 000 000 12,5
zemská souš 148 628 6 396 000 000 43,0

Další použití

Zdroje (rozloha a obyvatelstvo)

V hustotě obyvatel můžou být drobné odchylky vzhledem k zaokrouhlování při výpočtech a drobným nesrovnalostem v „2004 World Population Data Sheet of the Population Reference Bureau“ (způsobené patrně rovněž zaokrouhlováním).

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Eurasia
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace